LƯU VĂN CƯỜNG

    161
    Đại học ngắn hạn Yamaguchi
    Quyết định đi du học Nhật là việc làm mình thấy hoàn toàn đúng đắn. Du học Nhật đã mở ra cho mình rất nhiều cơ hội. Mình được học nhiều kiến thức chuyên môn ở trường, học được cách sống, làm việc nguyên tắc và đạt hiệu quả của người Nhật. Từ đó mình dần hoàn thiện và phát triển bản thân nhiều hơn.