Du học nhật hướng đi mới để được thăng tiến

2026

Chất lượng đào tạo hiện nay ở Việt Nam đang là vấn đề nóng. Khi mà nền kinh tế, khoa học thế giới ngày càng phát triển,lượng kiến thức cũng như ngành nghề đào tạo ở các bậc đại học cao đẳng và nghề ngày càng nhiều nhưng thực tế tồn tại ở Việt Nam là không hề thay đổi hoặc thay đổi không nhiều so với tốc độ phát triển hiện nay. Điều đó không đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Du học nhật
Du học nhật

Một thực tế mà ai cũng biết là lượng lực lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm ra trường rất nhiều nhưng lượng lao động có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc thì không phải là nhiều. Không phải là thiếu việc làm,nếu đi sâu vào tìm hiểu về chất lượng đào tạo cũng như chất lượng của sinh viên ra trường sẽ thấy đó không phải là vấn đề mâu thuẫn.

Tại Việt Nam hiện nay việc đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng vẫn đang nặng về đào tạo lý thuyết ít hoặc rất ít được thực hành thực tế. Ngay cả thời gian thực tập của sinh viên kéo dài khoảng ba tháng – Khoảng thời gian mà đáng lẽ sinh viên sẽ được tiếp cận với kiến thức thực tế để làm hành trang trước khi ra trường lại không đạt được chất lượng. Khoảng thời gian này đa phần là sinh viên không được hoặc được đến các cơ sở thực tập là rất ít. Sinh viên không được tiếp cận với công việc mình xin thực tập, các con số báo cáo mà sinh viên gửi về cho nhà trường thường toàn là con số đã được xào nấu từ những số liệu cũ hoặc từ các báo cáo của các sinh viên trước đây. Chính những bất cập trong đào tạo đã đặt ra nhiều vấn đề mà đòi hỏi phải thay đổi. Nhưng vấn đề thay đổi không phải là một sớm một chiều mà là vấn đề chung của toàn xã hội.

Chính vì chất lượng đào tạo đó mà hiện nay việc các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học lựa chọn con đường du học đang là một phần giải pháp về định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các bạn trẻ. Việc đi du học không chỉ đem lại cho các bạn sinh viên được mở mang kiến thức, được học trong những môi trường tốt nhất trên thế giới mà nó còn mở ra các mối quan hệ quốc tế cho các bạn. Giúp các bạn không chỉ tiếp cận với các kiến thức mà còn được giao lưu với các nên văn hóa của thế giới. Cũng từ đó sẽ mang lại những cơ hội nghề nghiệp mới trong tương lai. Chẳn hạn như các bạn khi đi du học sẽ phải đạt một trình độ nhất định về ngoại ngữ theo yêu cầu của trường mình theo học và như thế sau nay các bạn sẽ có cơ hội làm việc trong các công ty nước ngoài có được thu nhập cao và có cơ hội thăng tiến tốt hơn.